רח' ההסתדרות 22, ת.ד. 2590 ירושלים 94230
טל':02-6259160 פקס: 02-6257587
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.